Organizačný výbor konferencie:

  • JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. - prodekan
  • Ing. Magdaléna Mydliarová - vedúca oddelenia
  • Mgr. Michaela Kahounová - referent
  • Mgr. Silvia Senková – referent
  • Mgr. Michal Lenhart – technická podpora IT