Príspevok na konferenciu je potrebné vypracovať v textovom editore v predpísanej šablóne (šablóny príspevku nižšie).

Šablóna príspevku v slovesnkom jazyku

Šablóna príspevku v anglickom jazyku

Termín pre odoslanie príspevku je 14.4.2018. Príspevky musia byť odoslané cez online registračný systém.

Príspevky odosielajte vo formáte .doc alebo .docx.

Z odoslaných príspevkov bude zostavený zborník v elektronickej podobe.

Podmienky uverejnenia príspevkov v zborníku sú nasledovné:

  • prezentácia príspevku na konferencii,
  • spracovanie príspevku podľa určenej šablóny,  
  • zaslanie príspevku v stanovenom termíne,
  • odporučenie publikácie príspevku určeným recenzentom.