Registrácia účastníkov na Medzinárodnu vedeckú konferenciu "Míľniky práva v stredoueurópskom priestore 2018" bude prebiehať výhradne elektronicky cez internet formou Online registračného systému. Prihlasovanie účastníkov bude spustené a prístupné od polnoci 25. februára 2018 do 25. marca 2018. 

Vstup do registračného systému.

Upozornenie: Každý účastník konferencie sa musí zaregistrovať cez registračný formulár. Až po tejto registrácii sa môžete prihlásiť do online registračného systému. Registračné kontá účastníkov z predchádzajúcich rokov nie sú platné, a preto sa účasť na konferencii v tomto roku vyžaduje opätovná registrácia.